¿Cuántos minutos hay en un día?

Averigua cuántos minutos hay en un día.

Un día dura 1440 minutos.
1 [dias] = 24 [horas] = 1440 [minutos]

Convertir días a minutos

d
Resultado:
min

Fórmula de cálculo

min = d * 1440

d = min / 1440

Dónde:

  • min - Minutos
  • d - Dias

Tabla de dias y minutos

Dias Minutos
1 d 1440 min
2 d 2880 min
3 d 4320 min
4 d 5760 min
5 d 7200 min
7 d 10080 min
14 d 20160 min
30 d 43200 min